Det nya normala? - Inblickar i nya sätt att arbeta

05. May 2021

Som del av sport- och eventbranschen så har est mika:timing verkligen fått känna på konsekvenserna av covid-19 pandemin. Många lopp har flyttats fram eller ställts in vilket helt har vänt upp och ned på vår kalender. För de allra flesta av vår personal så har detta inneburit minskad arbetstid och korttidspermittering. Pandemin har även inneburit nya utmaningar som vi tänkte titta närmare på. Vad innebär den nya situationen för våra arbetsprocesser? Hur förhåller vi oss till och implementerar nya lagar och förordningar? Judith Plötz (HR-ansvarig på vårt tyska bolag mika:timing) berättar mer om hygienprotokoll, självtestning och att jobba hemifrån.

Judith, du har jobbat på mika:timing i ganska många år. Vilken har varit den största förändringen i ditt arbete efter pandemins intåg?

Den största förändringen är såklart att nästan alla event har försvunnit. Mina arbetsuppgifter inkluderar vanligen att anställa och skriva avtal med alla våra deltidsanställda. Normalt så anställer vi ungefär 150 deltidare varje år men den siffran har ju tyvärr sjunkit till noll så den delen av mitt jobb har helt försvunnit.


Hur har ditt dagliga arbete förändrats vad gäller dina uppgifter? Har det tillkommit något nytt för dig?

Till att börja med så är det hanteringen av vår minskade arbetstid. Jag är involverad i att ta fram underlaget till vår löneavdelning. Utöver det så har jag jobbat med att implementera ett nytt hygienkoncept tillsammans med en kollega. Vi har undersökt vad mika:timing som en arbetsgivare kan göra och måste göra för att säkerställa att vår personal kan jobba på ett säkert sätt. Vi har också varit tvungna att se över de nya covid-protokollen för hälsa och säkerhet för de tillfällen då vi jobbar ute på event.


Vilka åtgärder har mika:timing vidtagit för att möta nya striktare hygienprotokoll?


Vi har våra så kallade "hygienstationer" vid entréerna till våra kontor. Där finns det handsprit, ansiktsmasker och instruktioner för hur de ska användas på rätt sätt. Dessutom så packar vi alltid "hygienpåsar" för våra event-team när de ska ut och resa. Ett sådant kit innehåller ansiktsmasker, handsprit och plasthandskar så att våra kollegor kan resa säkert och skydda sig på ett bra sätt. Och detta är utöver event-arrangörens egna hygienprotokoll. Vi vill att alla ska känna sig trygga när de lämnar hemmet eller kontoret för att jobba på event.


För några veckor sedan så bestämde tyska myndigheter att företag måste förse anställda med självtester för Covid-19. Hur hanterar mika:timing det?

I våra kontorslokaker så finns det flera ställen där kollegor helt enkelt kan hämta ett eget test. Eftersom nästan alla anställda på mika:timing jobbar hemifrån just nu så är det bara personal på kontoret när det är absolut nödvändigt. Därför har mika:timing beslutat att anställda får bestämma själva om och när det är läge att självtesta sig.


Vad saknar du mest i ditt arbete på mika:timing nu under pandemin?

Jag saknar helt klart mest den personliga kontakten med mina kollegor. Att få träffas på kontoret, prata vid kaffemaskinen och det dagliga surret i korridoren.


Finns det något positivt, generellt eller för mika:timing, att ta med sig från denna situationen?

För mig personligen så var det sänkta tempot förra året en positiv bieffekt. Man har inte lika många möten varje dag och man får lite bättre tid däremellan. För mika:timing så ser jag hemarbetet som något positivt. Att jobba hemifrån hade redan före pandemin införts i viss mån och vissa kollegor, speciellt de som reser mycket, använde den möjligheten för att få en chans att spendera lite tid hemma. Nu har denna möjligheten utökats till alla kollegor vilket säkerligen kan vara positivt för många av oss!

Fler berättelser

Toughest – när ny teknologi ger nya möjligheter

14. Jun 2023

Toughest. Sveriges första, största och mest klassiska hinderbanelopp (även kallat OCR – obstacle course race – som är det internationella namnet för…

2022 - ett "riktigt" år!

21. Dec 2022

Vi klarade det!

När vi nu sammanfattar ännu en säsong och ser tillbaka på alla höjdpunkter så är vi mycket tacksamma över att vi äntligen fick…

Jubileumsvasan - en resa i tiden

17. Feb 2022

Vasaloppet är en institution i Sverige och ett av våra allra käraste motionslopp. Varje år deltar tusentals motionärer och elitidrottare i det…

2021 - Loppens återkomst

17. Dec 2021

Det är den tiden på året igen! Det är dags att summera ett år som inte riktigt blev som vi hade planerat. Saker och ting blir sällan exakt som man…