• Legalt

 • mika:timing GmbH
  Odenthaler Straße 153
  51465 Bergisch Gladbach

  fon +49 2202 2401-0
  fax: +49 2202 2401-29
  info(at)mikatiming.de
  www.mikatiming.de


  Ansvarsfrihet för innehåll på denna websajt: Harald Mika


  Som tjänsteleverantör är vi enligt 7 §, 1 st. TMG (tyska telemedielagen) ansvariga för det egna innehållet på dessa sidor enligt de allmänt gällande lagarna. Enligt paragraferna 8 till 10 i TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldig att övervaka översänd eller sparad extern information eller att efterforska omständigheter som indikerar en rättsvidrig aktivitet. Skyldigheter att avlägsna eller spärra nyttjande av information enligt allmänna lagar berörs inte av dessa regler. Ett ansvar enligt detta är dock först möjligt efter tidpunkten för kännedomen om en konkret rättskränkning. När sådana rättskränkningar kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna dessa innehåll.

  Vårt utbud innehåller länkar till externa webbsajter från tredje part, vilkas innehåll vi inte kan påverka. Därför kan vi inte överta något ansvar för detta externa innehåll. För innehållet på de länkade sidorna är alltid den respektive leverantören eller den som driver sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen avseende möjliga rättskränkningar. Rättsvidriga innehåll kunde inte konstateras vid tidpunkten för länkningen. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna kan dock inte begäras utan konkreta belägg för en rättskränkning. När sådana rättskränkningar kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna sådana länkar. De innehåll och verk som finns på dessa sidor och som har skapats av den som driver sidan omfattas av den tyska upphovsrätten. Mångfaldigande, bearbetning, spridning och all typ av användning utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdning av dokument och kopiering av denna sida är endast tillåtet för privat bruk, inte för kommersiellt bruk. I den mån innehåll på denna sida inte har skapats av den som driver sidan, beaktas tredje parts upphovsrätt. I synnerhet markeras innehåll från tredje part som sådant. Skulle du trots detta uppmärksamma en överträdelse mot upphovsrätten, ber vi dig att du informera oss om detta. Om sådana rättskränkningar kommer till vår kännedom kommer vi omgående att avlägsna sådant innehåll.